AYDINLATMA METNİ

(KVKK m. 10 kapsamında)


A.

Kişisel Verilerinizin Villam Fethiye işletmesi tarafından (kiralama hizmetleri esnasında) işlenmesi ile ilgili aydınlatma metnidir. Aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında zorunlu olarak düzenlenmektedir.


B.

Veri sorumlusu Villam Fethiye’dir. Veri sorumlusunun adresi ve iletişim numarası Cumhuriyet Mah. Hükümet Cad. Belediye İşhanı No:63, Fethiye MUĞLA. Veri sorumlusuna KVKK m.11’de yer alan hakları kullanmak için bu adresler kullanılacaktır.


C.

Kişisel verilerinizi Villam Fethiye bünyesinde faaliyet gösteren Villam Fethiye işletmesi ile yapmış olduğunuz kiralama hizmetleri sözleşmesi kapsamında işlemekteyiz. Sözleşme ilişkisinin kurulması ve devamı için ihtiyaç duyduğumuz verileriniz aşağıda listelenmiş olup bu veriler;


 • Rezervasyon, ödeme, yerleşim süreçlerini yönetmek, tamamlamak,
 • İletişim kurabilmek,
 • Ürünlerimiz, kampanyalarımız, promosyonlarla ilgili bilgi vermek,
 • Hizmetlerin özelleştirilerek sizlere sunmak,
 • Analiz yapmak,
 • Şirketimiz ve şirketimizle iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak,
 • İdari operasyonlar düzenlemek,
 • Şirkete ait bölümlerin fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi değerlendirme süreçlerinde kullanmak,
 • Şirketimizin ticari iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikasının yürütülmesini temin etmek,
 • İlgili mevzuatlarla belirlenen yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve bilgi vermek,
 • Villanın yönetimini ve güvenliğini sağlamak,
 • Villa kiralama sözleşme ilişkisini kurmak ve sözleşme ilişkilerinin devamını sağlamak,

Amaçları ile toplanmakta ve işlenmektedir.
Villa kiralama hizmetlerinin yönetilmesi için aşağıda yer alan verilerinizi işlemeye ihtiyaç duymaktayız:

Villa kiralama hizmeti için,

 • Kimlik Bilgileri
 • İletişim Bilgileri (Adres, telefon numarası, e-posta )
 • Finansal Bilgiler ( Sadece Banka hesap numarası, Kredi kartı bilgileri)
 • Kişisel verileriniz kayıt altına alınmaktadır. Yukarıda tanımlanmış verileriniz sözleşme ilişkisi çerçevesinde tarafınızdan istenmekte ve işlenmektedir.

D.

Yukarıda belirtildiği gibi toplanan ve işlenen Kişisel verileriniz, veri işleyenler arasında, villa kiralama esnasında, kanundan kaynaklanan zorunlu bildirimler ve kamu kurum ve kuruluşların isteği kapsamında (Emniyet Müdürlüğü, yargı mercileri, ilgili Bakanlık), veri sorumlusu ile veri işleyen arasında aktarılabilir. Aktarmanın amacı kişisel verilerinizin sözleşme ilişkisi çerçevesinde gerekli olması ve hizmetlerin yürütülmesi, C. maddesinde sayılan toplama amaçlarında yer alan hususların yerine getirilmesi gibi nedenlerdir.
Şirketimizde verilerin yurtdışına transferi söz konusu değildir.


E.

Villaların güvenliğiniz için kamera kayıtları ile izlenmekte ve kamera kayıtları 15 günde bir periyodik olarak kendini yenilemektedir. Talep halinde sadece talep tarihinden önceki 15 günlük kayıtlara ulaşılabilmektedir. Kamera kayıtları herhangi bir data ya da serverde kayıt altına alınmamaktadır. Kamera ile izlenen alanlar uyarı levhaları ile belirtilmektedir.


F.

Veri toplama yöntemi olarak sözleşme ilişkisinin kurulması, yönetimi ve C. maddesinde belirtilen hukuki sebepler çerçevesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların isteği doğrultusunda, rezervasyon bilgilerinizin gerek web adresimizden gerekse doğrudan başvuru yolu ile doldurulması, talebimiz doğrultusunda istenen bilgi ve belgelerin tarafınızca sunulması, e-posta, telefon yolu ile elde edilmesi yöntemleri kullanılmaktadır.


G.

Kişisel verisi işlenen, 6698 sayılı yasa kapsamında 11. ve 7. maddede sayılı haklarını kullanabilir. Bilgilendirme için www.villamfethiye.com ya da rezervasyon bankosunu ziyaret ediniz. Verilerinizin silinmesi yöntemlerini öğrenmek için Veri silme, imha etme, anonimleştirme politikamız hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak için www.villamfethiye.com adresinde yer alan “Kişisel Verilerin Korunması Politikası” başlıklı politikamıza göz atın.