www.villamfethiye.com işbu Gizlilik Politikası ve Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan haller haricinde müşterilerinin ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik kişisel bilgilerini herhangi bir şirket veya üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. www.villamfethiye.com bu bilgilerin üçüncü kişilere ifşasını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri alacaktır. Kişisel bilgiler www.villamfethiye.com tarafından sadece kendi işletme bünyesinde bulunan kullanıcı profilini saptamak ve istatiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecektir.

www.villamfethiye.com kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, ilgili bilgileri sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanmasını ve sürdürülmesini, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını önlemek için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Bilgi güvenliğine yönelik alınan tüm önlemlere rağmen www.villamfethiye.com adresine ve sistemine yapılan siber saldırılar sonucu zarar gören veya üçüncü kişilerin eline geçen gizli bilgilerden www.villamfethiye.com sorumlu tutulmayacaktır.

www.villamfethiye.com, aktif olarak işleyen mevcut site dahilinde başka sitelere link verebilecektir. www.villamfethiye.com, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

www.villamfethiye.com gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit edebilmektedir. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla kullanılır.

www.villamfethiye.com olarak acentaya ait çevrim içi platformları ziyaret sırasında kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla çerezler, pikseller, gifler gibi bazı bilişim teknolojilerinden faydalanılmaktadır. www.villamfethiye.com kullanıcılarına ve kullanıcıların ilgili sitenin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyası (çerez-cookie) kullanılarak elde edebilir. Oturum çerezleri ve kalıcı çerezler verilen hizmetin performans ve işlevselliğinin arttırılması amacıyla uygulanmaktadır. Kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini onaylayacak şekilde tarayıcı ayarlarını değiştirme özgürlüğüne sahiptir.